P140_StreamerProWhite_with_Nera_family_92SteelGrey_101

İŞİTME CİHAZI VE TİPLERİ NELERDİR ?

Toplumda bir çok konuda önyargının hakim olduğu işitme cihazı hakkında ilk bilinmesi gerekenlere kısaca bir bakalım;

Hearing-Loss

İşitme cihazı Kulak Burun Boğaz hekimleri tarafından tanısı koyulmuş işitme kayıpları için kullanılan rehabilitasyon aracıdır. İşitme kaybının sonucunda kişinin duyamadığı sesleri anlaşılır bölgeye taşır. Gürültülü ortamlarda konuşma anlaşılırlığını arttırır ve kişiye özgü ayarlanması gerekmektedir.

 

Mevcut işitme kaybının ilaç veya ameliyatla düzelme ihtimalinin olmadığı ya da ameliyatın riskli olduğu durumlarda işitme cihazı kullanılır. İşitme cihazları analog ve dijital olarak iki çeşitte mevcuttur. Günümüzde artık analog cihazlar kullanılmamaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte analog cihazların yerini dijital cihazlar almıştır. Bu teknoloji sayesinde, ses dijital ortamda işlenerek tekrar üretilir ve doğala yakın bir şekilde kullanıcıya sunulur.

hearing-aids-types

İşitme cihazları; kanal içinden kulak arkasına kadar birçok farklı şekillerde ve boyutlarda mevcuttur. Cihaz seçimi yapılırken bireyin; işitme kaybı, yaşı, kulak yapısı ve kullanım kolaylığına göre belirlenir.