kulak_anatomi1

İŞİTME KAYBI VE TİPLERİ

İşitme kaybının en belirgin özellikleri kunoşulanları anlamakta zorluk çekme, daha yüksek ses ihtiyacı duyma ve çevreden gelen sesleri algılamada eksikliktir.  Bir başka deyişle işitme olarak tanımlanan fizyolojik sürecin bozulmasıdır. İşitme kaybının tipi işitme sistemindeki bozulmanın yerleşim yerlerine göre belirlenir. Bu bozulmanın şiddeti ise işitme kaybının derecesini etkiler.

Hearing-loss-deafness-presbyacusis-old-age

İşitme kaybı tipleri; iletim tipi, sensorinöral tip, mikst tip, nöral tip, santral tip ve fonksiyonel tip işitme kayıpları olarak tanımlanabilir. Her tip işitme kaybının kendine göre farklı etkileri vardır.

Bu tipler Kulak Burun Boğaz hekimlerinin muayenesi sonucunda Odyolog ve Odyometristler tarafından yapılan testlere göre tanılanır. Test sonuçlarına göre elde edilen veriler ışığında hekimler gerekli tedavileri düzenler.

İşitsel anlamda kişilerin yaşadığı en belirgin sorun "duyuyorum ama anlamıyorum" şeklindeki yakınmalardır. Ancak kişiler genelde duydukları ile yetinip anlamayı bir kenara brakırlar ve bu durum ile ilgili harekete geçmezler. kişilerin işitmeleri hakkında yaptıkları ihmaller ileride yaşanacak daha büyük sorunların temelini hazırlamaktadır.